V Česku je stále více než milion lidí, kteří Internet k ničemu nepotřebují

V Česku je stále více než milion lidí, kteří Internet k ničemu nepotřebují

I přes fenomenální rozmach celosvětové sítě, která byla původně vyvíjena jen pro vojenské účely, a která v roce 1995 byla využívána téměř výhradně ve státních podnicích a v omezeném množství v podnikatelské sféře, je na sklonku roku 2017 v České republice zhruba půl druhého milionu dospělých lidí, kteří se nikdy s Internetem ve své domácnosti nesetkali. Zpravidla jsou to senioři. Nejmladší generace však považuje Internet za takovou samozřejmost, jako třeba televizor.
Zajímavé je i srovnání s obdobím od roku 2006. Zhruba před 11 lety byl počítač jen součástí vybavení 35% českých domácností, v roce 2010 se s ním mohlo pochlubit už 60 procent domácností. Doslova masivní nástup do popředí zájmu lidí různých věkových vrstev dnes zažívají notebooky a tablety. Ty výrazně převládají nad stolními počítači, zatímco ještě před 8 lety tomu bylo naopak. Poptávka po stolních počítačích dnes klesla o více než 60 procent.
student online

V Holandsku jsou připojeni k Internetu téměř všichni

Dnes používá současně stolní počítač i notebook zhruba necelý milion lidí v Česku, obvykle rodiny se staršími dětmi nebo studenty. Tablet tak rozšířený není, zřejmě pro své omezené možnosti ve srovnání s notebookem. Používá jej přibližně 20% domácností. Výhradně stolní počítač, většinou starší více než 5 let, se vyskytuje převážně mezi seniory.
Připojení k Internetu se týká v podstatě všech uživatelů výpočetní techniky. Ostatně, Internet je také jedním z důvodů, proč si tuto techniku vůbec pořídili. Typ připojení mnohdy závisí na lokalitě, na vesnicích zpravidla zajišťuje připojení lokální správce wi-fi sítě a přes wi-fi se tu k Internetu připojuje 40% rodin. Zhruba 20% pokrývá připojení přes síť mobilního operátora, stejné procento zaujímá kabelový rozvod a necelých 15% připojení ADSL.
teblet v baru
Celých 25 % českých domácností k Internetu ale připojeno není. Většinou se jedná o starší občany a seniory a důvodem, proč připojeni nejsou, je, že jim není v podstatě k ničemu. Ve srovnání se zeměmi západní Evropy jsou tak české domácnosti poněkud pozadu. Jako příklad můžeme uvést Nizozemí a Lucembursko, kde jsou k Internetu připojeny téměř bez výjimky všechny domácnosti.